Назначаване на прокурист

Прокурист е лице избрано от собственика на фирмата и упълномощено да управлява дружеството. При ЕООД прокурист се назначава от едноличния собственик на капитала, а при ООД се взема решение от общото събрание на съдружниците. Прокурист може да бъде, както един Виж още …

Регистриране на фондация (НПО)

Търсите юрист на изгодна цена за регистрация на Фондация или НПО? Ние предлагаме безплатна консултация и всички услуги за учредяване на Фондация (НПО)! Възползвайте се от нашите професионални услуги за Регистрация на фондация с нестопанска цел или на фонация с Виж още …

Регистрация на Сдружение

Искате да регистрирате сдружение? При нас може да се възползвате от безплатна консултация и всички услуги за учредяване на сдружение! Ние предлагаме регистрация на сдружение с нестопанска цел или с идеална цел, гражданско сдружение, учредяване на сдружение в обществена полза Виж още …

Преобразуване на дружество

При нужда от услуги за преобразуване на фирми и всички правни и счетоводни услуги, може да се обърнете към нашите експерти за консултация и пълно съдействие при най-изгодни цени за цялата страна. Предлагаме всички услуги за преобразуване на търговско дружесто, Виж още …

Прехвърляне на търговско предприятие

Ние предлагаме всички услуги свързани с прехвърляне на прехвърляне на търговско предприятие, както както и консултации относно всички свързани въпроси, като продажба или прехвърляне на бизнес, продажба на търговско предприятие с недвижим имот, прехвърляне на част от търговско предприятие, продажба Виж още …

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

Ние предлагаме услуги и вискчи консултации свързани с прехвърляне на ЕТ на ЕООД, прехвърляне на ЕТ от съпруг на съпруга, прехвърляне на ЕТ чрез дарение, документи за прехвърляне на ЕТ, изкупуване на ЕТ от ЕООД и всичко необходимо за вписване Виж още …

Регистрация на ДЗЗД

Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) Какво е Дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД? Законът за задълженията и договорите осигурява възможност за лицензиране на ДЗЗД посредством регистрация. По този начин се осъществява обединение на Виж още …

Вписване на фирмени промени

Търсите адвокат или фирма, която да извърши всички процедури свързани с фирмени промени? Вие сте на правилното място! Ние предлагаме специализирани услуги свързани с регистрации и вписване на промени в регистрациите на фирмите, вкл. смяна на адрес, промяна на управител, смяна Виж още …

Регистрация на командитно дружество

Освен традиционните видове търговски дружества, има и такива, които получават разрешение, по силата на Търговския закон и които функционират при по-различни пазарни условия.   Командитно дружество Това е специфична форма на управление на организация, която се учредява чрез договорни отношения Виж още …

Регистрация на събирателно дружество

Учредяване, промяна или закриване на събирателно дружество  Събирателното дружество представлява организация от няколко физически лица, като самото сдружение се учредява само при специфични случаи. Този вид организация е прието да се изписва с абривиатурата СД и при нея се вписват Виж още …