Регистрация на ДЗЗД

Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) Какво е Дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД? Законът за задълженията и договорите осигурява възможност за лицензиране на ДЗЗД посредством регистрация. По този начин се осъществява обединение на Виж още …

Вписване на фирмени промени

Търсите адвокат или фирма, която да извърши всички процедури свързани с фирмени промени? Вие сте на правилното място! Ние предлагаме специализирани услуги свързани с регистрации и вписване на промени в регистрациите на фирмите, вкл. смяна на адрес, промяна на управител, смяна Виж още …

Регистрация на командитно дружество

Освен традиционните видове търговски дружества, има и такива, които получават разрешение, по силата на Търговския закон и които функционират при по-различни пазарни условия.   Командитно дружество Това е специфична форма на управление на организация, която се учредява чрез договорни отношения Виж още …

Регистрация на събирателно дружество

Учредяване, промяна или закриване на събирателно дружество  Събирателното дружество представлява организация от няколко физически лица, като самото сдружение се учредява само при специфични случаи. Този вид организация е прието да се изписва с абривиатурата СД и при нея се вписват Виж още …

Изключване на съдружник / напускане

Промяна на съдружници чрез изключване или излизане на съдружник Когато две или повече физически лица се съберат заедно в едно търговско дружество, това не означава, че те ще са съмишленци, докота то съществува. Ето защо е съвсем нормално да възникват Виж още …

Обявяване на финансов отчет

 Финансов отчет – процедура по обявяване Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава Виж още …

Регистрация на дружества от друг тип

Освен популярните типове търговски дружества, има и такива разрешение от Търговския закон в България, които не са придобили необходимата известност, но за ползотворни при специфични пазарни ситуации. Събирателно дружество Това е форма на сдружение от няколко лица – две или Виж още …

Прекратяване на членство в дружество

 Когато единомишленици се съберат заедно в общо търговско предприятие, няма гаранция, че те ще бъдат заедно през цялото време, в което дружеството съществува. Затова напълно в реда на нещата е да има прекратяване на членство в дадено дружество, което да Виж още …

Финансов отчет – процедура по обявяване

Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава в Търговския регистър. Времева рамка на Виж още …

Вписване на съдружник в ООД / Приемане на нов съдружник

Вписване на промяна на съдружници Актуалната бизнес среда в България предполага в даден момент в ООД дружество да бъде включен нов съдружник. Това може да се случи поради различни причини, но процедурата е ясно изведена. Първо е важно да се Виж още …