Изключване на съдружник / напускане

Промяна на съдружници чрез изключване или излизане на съдружник Когато две или повече физически лица се съберат заедно в едно търговско дружество, това не означава, че те ще са съмишленци, докота то съществува. Ето защо е съвсем нормално да възникват Виж още …

Обявяване на финансов отчет

 Финансов отчет – процедура по обявяване Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава Виж още …

Регистрация на дружества от друг тип

Освен популярните типове търговски дружества, има и такива разрешение от Търговския закон в България, които не са придобили необходимата известност, но за ползотворни при специфични пазарни ситуации. Събирателно дружество Това е форма на сдружение от няколко лица – две или Виж още …

Прекратяване на членство в дружество

 Когато единомишленици се съберат заедно в общо търговско предприятие, няма гаранция, че те ще бъдат заедно през цялото време, в което дружеството съществува. Затова напълно в реда на нещата е да има прекратяване на членство в дадено дружество, което да Виж още …

Финансов отчет – процедура по обявяване

Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава в Търговския регистър. Времева рамка на Виж още …

Вписване на съдружник в ООД / Приемане на нов съдружник

Вписване на промяна на съдружници Актуалната бизнес среда в България предполага в даден момент в ООД дружество да бъде включен нов съдружник. Това може да се случи поради различни причини, но процедурата е ясно изведена. Първо е важно да се Виж още …

Вписване за промяна на седалище на фирма или дружество

Промяна адрес на фирма Поради динамиката на съвременната бизнес среда, много фирми и дружества, следа като са направили своят регистрация като ООД,ЕООД,ЕТ, може да се наложи да променят настоящо седалище или адрес на управление. Законът на Република България свързан с Виж още …

Прехвърляне на дружествен дял

Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг Прехвърляне на дружествен дял на трето лице Динамиката на развитие на едно търговско предприятие често предполага рязка смяна на обстоятелствата вътре в него. Една от възможните ситуации в тази динамика е Виж още …

Вписване за промяна на управител

Процедура по смяна на управител Не е рядка практика, дадена фирма да смени своя управител, процедурата изисква документална намеса съобразена с Търговския закон на Република България. Самата промяна трябва да бъде зарегистрирана чрез вписване в Търговския регистър, като всяка промяна Виж още …

Регистрация на клон на фирма

Регистрация на клон към фирма, дружество, предприятие Благодарение на развитата за бизнес съвременна среда, бързата комуникационна среда и инфраструктура, търговците имат възможност да разширяват бизнеса в географски план. Това обаче трябва да бъде направено според законовите разпоредби и според най-подходящата Виж още …