Регистрация на заложна къща

Чисто документално една заложна къща  може да действа като едноличен търговец, като АД, като дружество с ограничена отговорност, но в каквато и форма да бъде регистрирана, трябва да бъдат спазени цял набор от правила. Правилното изготвяне на документацията, ще Ви Виж още …

Закриване на фирма

 Процедура по ликвидация на фирма, търговско дружество Колко струва закриване на фирма? Закриването на фирма е процедурно дело, което има строго определен ред на извършване на делата, но и специфики, според типа фирма или дружеството, което предстои да бъде закрито. Виж още …

Пререгистрация на фирма

Поради спецификата на Българските закони има периоди, които изискват фирмите и търговските дружества да се пререгистрират според нови правила, приети с последните изменения в закона. В този смисъл, при промяна на закона, дори да сте новосъздадена фирма, трябва в рамките Виж още …

Регистрация на клон на чуждестранен търговец

Регистриране на клон на чуждестранно юридическо лице Чуждестранни фирми, компании, търговски дружества, които биха искали да упражняват търговски дела в България, могат да регистрират клон в страната ни.  Без значение, че са регистрирали седалище в друга страна, те могат да Виж още …

Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ДДС цена /документи При нас освен актуална консултация относно регистрация фирми по ДДС, можете да направите самата процедура по регистрация според това дали е задължителна или доброволна – регистрация по ДДС  на достъпна цена. Нашата дейност е концентрирана Виж още …

Регистрация на кооперация

Ефективна, успешна и популярна форма на сдружение между единомишленици е правоорганизационната форма – кооперация. За да се осъществи като такава,  учредителите следват Закона за кооперациите, в който е вписано и самото определение: съдружие на физически лица, които чрез сътрудничество и Виж още …

Регистрация на АД

Регистрация на АД – акционерно дружество Най-масово срещаната конфигурация на капиталово дружество е акционерното дружество, обозначено с инициалите „АД”. Характерни за него са няколко базисни компонента, формирани от Търговския закон: За учреждение на АД дружество се изисква устав; Капиталовата му Виж още …

Регистрация на фирма ET

Регистриране на ЕТ – едноличен търговец Регистрацията на лице, което би искало да развива бизнес дела като ЕТ – едноличен търговец, при нас е възможна на достъпна цена, бързо и лесно. В цената, която предлагаме са включени таксите, хонорарите и Виж още …

Регистрация на ЕООД или ООД

Регистрация на фирма тип ООД или ЕООД – цена   Тук в отделна таблица можете да се запознаете с промоционалните цени за регистрация на ООД или ЕООД фирма; също така пояснения с какво цената на услугата излиза по-евтино чрез нас. Виж още …

Регистрация на фирма на пенсионер

Oткриване на фирма на пенсионер ЕООД / ООД или ЕТ Желаете да откриете нова фирма на ниска цена на името на пенсионер. Ето нашите предложения тук:   Регистрация на фирма на пенсионер по болест Регистрация на фирма на пенсионер право