fbpx

цени

Заяви бързо и изгодно

Регистрация на фирма - най-изгодни цени

Искате да стартирате собствен бизнес и да направите регистрация на фирма бързо, лесно и изгодно при доказани професионалисти с опит. 
Изберете желаната услуга и се възползвайте от от нашата помощ за регистриране на нова фирма, създаване на дъщерно дружество, прехвърляне на дялове, обединяване на дружества и т.н. 

Цена за регистрация на ООД – общо 169 с всички разходи

При регистрация на ООД, ако решите вие да свършите цялата работа ще ви струва около 170 лв., а при нас услугата е общо 169 лв. с всички разходи.
Ето и разходите, които бихте имали:
– държавна такса за вписване: 110 лв. + банкова такса от 2 до 5 лв.
– банкова такса за набирателна сметка: от 40 до 60 лв.
– нотариална такса 6 лв. + държавна такса за удостоверение за актуално състояние 7 лв. + банкова такса за плащането между 2 и 5 лв.
Всичко това е, ако решите да подготвите всички документи (без адвокат) и без да отчитате цялото загубено време, нерви и риск от отказ.
Общо бихте платили около 170 лв.
При ползване на нашите услуги за регистриране на ООД заплащате общо 169 лв. с включени всички такси и хонорари за регистрацията.
Печелите сигурност и спокойствие, като спестявате много време и излишни нерви.

Цена за регистрация на ЕООД – общо 169 с всички разходи

При откриване на ново ЕООД, ако решите вие да свършите цялата работа ще ви струва около 170 лв., а при нас услугата е общо 169 лв. с всички разходи.

– държавна такса за вписване: 110 лв. + банкова такса от 2 до 5 лв.
– банкова такса за набирателна сметка: от 40 до 60 лв.
– нотариална такса: 6 лв. + държавна такса за удостоверение за актуално състояние 7 лв. + банкова такса за плащането между 2 и 5 лв.
Общо бихте платили около 170 лв.

С ползване на нашите услуги за регистриране на ЕООД заплащате общо 169 лв. с включени абсолютно всички съпътстващи такси и хонорари за регистрацията. Печелите сигурност и спокойствие, като спестявате много време и излишни нерви.

Всички цени за регистрации и промяна Вижте пълната таблица с всички ЦЕНИ за РЕГИСТРАЦИИ И ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ и сумите, които спестявате с ползване на нашите услуги.

Освен регистрацията на фирма или търговско дружество, предлагаме и всички съпътстваши услуги за реално стартиране на Вашия бизнес съгласно нормативните изисквания за съответната дейност. Вижте пълният списък с цените на предлаганите услуги:
 УСЛУГА ЦЕНА 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД/ООД 169 лв. / всичко е включено
РЕГИСТРАЦИЯ НА АД  690 лв. / всичко е включено
ЗАКРИВАНЕ / ЛИКВИДАЦИЯ НА ФИРМА 450 лв. / всичко е включено
ВПИСВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ, ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ, ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ 97 лв. за услугата / крайната цена зависи от броя на нотариалните заверки или броя на съдружниците
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ ИЛИ АДРЕС 97 лв. / всичко е включено
ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 69 лв. / всичко е включено
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ БЕЗ ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ 167 лв. / всичко е включено
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТАКСИ / ТАКСИМЕТРОВА ФИРМА / ЕООД 157 лв. / всичко е включено
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА 97 лв. за услугата / крайната цена зависи от броя на нотариалните заверки или броя на съдружниците
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ 69 лв. за услугата
РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА в ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 3 500 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА 1 950 лв.
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ И ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ 90 лв. за услугата / крайната цена зависи от броя на нотариалните заверки или броя на съдружниците
РЕГИСТРАЦИЯ В БУЛСТАТ 115 лв.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА 76 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТРАНСПОРТ 168 лв. / всичко е включено
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННА КОМПАНИЯ 697 лв.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА 169 лв. / всичко е включено
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ (едноличен търговец), вкл. за таксиметрови шофьори 109 лв. / всичко е включено
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 497 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ 749 лв.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ (ГФО) за фирми без дейност 35 лв.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ (ГФО) за фирми с дейност 60 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС 95 лв.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ:

– Ползвате професионалните консултации и същевременно се възползвате от най-изгодни цени
– Спестявате пари от скъпи хонорари в адвокатски кантори, тъй като при нас услугите са специализирани
– Спестявате много време, нерви и излишно обикаляне

СЪПЪТСВАЩИ или ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ФИРМИ:

– Подаване на декларация за стартиране на дейност или необходимите документи за съответната дейност
– Всички услуги за стартиране на дейността – лицензи, разрешителни и други.
– Регистрация по ЗДДС – по желание или задължителна (при достигнат оборот)
– Счетоводство и правни консултации – ползване на собствени услуги или препоръка на колеги
– Трудова медицина – предлагане на всички услуги свързани с нормативните изискванияя
– Фактори на средата – всички изисквания и документи

Открий своята нова фирма

Заяви онлайн или се обади на 0885 830 793