Регистрация на фирма цени

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД – 168 лв

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД – 168 лв.

ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 69 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД – 699 лв.

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ – 399 лв.

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС – 99 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ – 790 лв.

ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА – 85 лв.

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС – 99 лв.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА – по договаряне

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВО – 120 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ В БУЛСТАТ – 119 лв.