цени

Виж и заяви онлайн

Регистрация на фирма – най-изгодни цени

Когато бихте искали да стартирате Ваш собствен бизнес, няма защо да губите време и да правите излишни маневри. За целта просто трябва да сте решили какво точно Ви трябва; дали ще регистрирате нова фирма, дали ще създадете дъщерно дружество или ще обедините   няколко дружества под обща шапка – всичко е свързано с процедури, изисквания и условия, които трябва да се изпълнят. Нашето предложение е да се възползвате от помощта, която можем да Ви окажем, за да можете час по скоро да регистрирате фирмата отговаряща на Вашите новопоставени цели.

Според Търговския закон на Република България, всяко правоспособно лице има избор от няколко вида търговски дружества, като всяко едно от тях има своите позитивни и негативни страни. Затова всеки трябва да избере най-добрия възможен вариант за неговия бизнес – част от помощта, която оказваме е свързана с консултация в тази насока.

При регистрация на ООД – когато искате да свършите работата сами, минавате през следните процедури и заплащане:

– държавна такса за вписване: 110 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./
– банкова такса за набирателна сметка: между 40 и 60 лв.
– нотариална такса: 6 лв. – държавна такса а удостоверение за актуално състояние: 7 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./ Общо: прибл. 170 лв.

При желание да регистрирате ООД чрез нашите услуги, плащате 169 лв. с включени всички такси и хонорари, които съпътстват цялостната процедура.

При регистрация на ЕООД – когато искате да свършите работата сами, минавате през следните процедури и заплащане:

– държавна такса за вписване: 110 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./
– банкова такса за набирателна сметка: между 40 и 60 лв.
– нотариална такса: 6 лв.
– държавна такса а удостоверение за актуално състояние: 7 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./ Общо: прибл. 170 лв.

б/ В случай, че регистрирате фирма с нас:

При желание да регистрирате ЕООД чрез нашите услуги, плащате 169 лв. с включени всички такси и хонорари, които съпътстват цялостната процедура.

<< ТУК ПРЕДЛАГАМЕ ТАБЛИЦА С ЦЕНИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ТОВА КОЕТО СПЕСТЯВАТЕ КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ НАС>>

Заедно с регистрацията на фирма или търговско дружество, предлагаме цял списък с услуги, които може да са ви от ползва, когато вече имате регистриран бизнес и работите на пълни обороти. В таблицата тук е пълният ни списък с цените и услугите, които предлагаме. Те могат да засягат дейности, които да се случат във всеки един момент от Вашата бизнес кариера.

  
  
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД/ООД158 лв. (цена тотал)
РЕГИСТРАЦИЯ НА АД 690лв. (цена тотал)
ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ400/500 лв. (цена тотал)
ВПИСВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ, ПРОДАЖБА НА ФИРМА, ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ97 лв. хонорар (крайната цена зависи от броя на нотариалните заверки, т.е. броя на съдружниците, както и това дали се включват нови съдружници). За повече информация, 0887 397 106.
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ98лв. (цена тотал)
ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ69 лв. (цена тотал)
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ БЕЗ ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ167лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТАКСИ (ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР) – ЕООД158 лв. (цена тотал)
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМАКрайната цена зависи от броя на нотариалните заверки. Хонорар за подготовка на документите и вписване: 93 лв.
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ69 лв. (хонорар)
РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ3000 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА1850 лв.
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ С ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИЦената зависи от броя нотариални заверки.Хонорар за подготовка на документите и вписване:93 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ В БУЛСТАТ115 лв.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА78 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТРАНСПОРТ168 лв. (цена тотал)
РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ699лв.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА168 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ (едноличен търговец), вкл. за таксиметрови услуги109 лв. (цена тотал)
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ499 лв.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ799 лв.

Ето още типични ситуации, в които ние сме насреща и да Ви помогнем с нашата професионална намеса:

  • Когато сте в чужбина и развивате професионална или бизнес кариера там, но носталгията Ви връща към България и решите да започнете бизнес и тук, можем да помогнем с регистриране на дъщерно дружество или клон на Вашата фирма в България.
  • Понякога се налага да прекратите търговска дейност, което също е съпътствано с много процедури, нашите услуги в тази посока ще Ви помогнат да прехвърлите активите на фирмата си към други дружества или фирми, за да можете да се насочите към следващите си планове.
  • Работите много съмишленици заедно, имате общи планове и ви обединяват общи идеи. Ние можем да Ви помогнем при регистрацията на сдружение, фондация, кооперация – това също е свързано с процедури и законови изисквания, които са в нашите компетенции.
  • Комуникацията с клиента е наш основен приоритет. Винаги можете да се свържете с нас, за да намерим най-доброто решение за Вас. Можем да Ви помогнем с консултация във Вашите първи стъпки в бизнеса, с консултация при заплетени въпроси, които изискват познания по търговско и корпоративно право. Изграждаме база за комуникация с клиента на всички етапи от неговия бизнес план и бъдещо развитие.
  • Дългогодишният ни опит ни дава само самочувствието да предоставяме отговори на нашите клиенти във всякакви посоки, които засягат пазарната ниша към която са се насочили. Предлагаме анализи и отговори на ситуации на базата на опит, проучвания и практика, но и иновативен подход в българската бизнес среда съобразен както със законодателството, така и с желанията, идеите и възможностите на нашите клиенти.
  • Нашите услуги са най-бързия път до развитието на бизнес в България, цените които предлагаме са напълно достъпни за всякакъв вид предприятия, а чрез съвестни и лоялни взаимоотношения с клиентите, и с правилната комуникация, постигаме най-доброто за Вас.

Открий своята нова фирма

Възползвай се от най-изгодните цени онлайн