24февр./18

Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ДДС цена /документи При нас освен актуална консултация относно регистрация фирми по ДДС, можете да направите самата процедура по регистрация според това дали е задължителна или доброволна – регистрация поRead More…

18февр./18

Регистрация на кооперация

Ефективна, успешна и популярна форма на сдружение между единомишленици е правоорганизационната форма – кооперация. За да се осъществи като такава,  учредителите следват Закона за кооперациите, в който е вписано и самото определение:Read More…

17февр./18

Регистрация на АД

Регистрация на АД – акционерно дружество Най-масово срещаната конфигурация на капиталово дружество е акционерното дружество, обозначено с инициалите „АД”. Характерни за него са няколко базисни компонента, формирани от Търговския закон: За учреждениеRead More…

16февр./18

Регистрация на фирма ET

Регистриране на ЕТ – едноличен търговец Регистрацията на лице, което би искало да развива бизнес дела като ЕТ – едноличен търговец, при нас е възможна на достъпна цена, бързо и лесно. ВRead More…