Финансов отчет – процедура по обявяване

Процедурата по обявяване на финансов отчет е насочена към ангажираността на всеки  регистриран търговец на територията на Републикa България, да представи пред компетентната институция своя годишен финансов отчет. Той ще бъде вписан както подобава в Търговския регистър.

Времева рамка на процедурата по вписване: В Търговския закон е определена като краен срок датата 31 март, в която търговците, фирмите, търговските дружества следва да са направили своите отчети и да внесат документация до 30 юни на същата тази година, и никога по-късно след това. При неизпълнение на тази си  отговорност, фирмата и лицата отговорни за управлението на съответната ще претърпят високи санкции според законовата разпоредба.

При положение, че поверите вписването на Вашето ООД или ЕООД в нашите ръце, изисква се: Управителят на съответното търговско дружество да се яви в нашия офис и да носи със себе си  отчета на фирмата. Самият отчет трябва да е надлежно подпечатан от управителя и от счетоводител, да бъде подписан и оформен според изискванията. При ООД, ако няма изготвен протокол, останалите членове също се изисква да се появят във фирмата, за да може протоколът да бъде оформен документално.

Ние предлагаме самата услуга на много изгодна цена и с отговори на въпроси, които може да засягат Вашия годишен финансов отчет.

Вашият коментар