Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ДДС цена /документи

При нас освен актуална консултация относно регистрация фирми по ДДС, можете да направите самата процедура по регистрация според това дали е задължителна или доброволна – регистрация по ДДС  на достъпна цена.

Нашата дейност е концентрирана в регистрация по ДДС за новоучредени фирми или фирми, които са задължени да се регистрират по ДДС заради законовите рамки и търговския си оборот. Времевата рамка на регистрационния период е относителна; вписването може да отнеме две или три седмици, или няколко месеца, на базата на предоставените в НАП документи и тяхната своевременна обработка. Процедурата може да бъде удължена в зависимост от това дали ще се изискват още документи към дейността на фирмата и други непредвидени пречки, които евентуално могат да забавят процеса.

За сведения на търговците,  задължителна регистрация по ДДС се прави от данъчно задължени лица, които имат облагаем оборот: регистрацията става задължителна, когато търговският оборот надвишава петдесет хиляди лева, за период не по-дълъг от последната 1 година преди нейното изтичане. Според законовите разпоредби, новосформирани търговски фирми също подлежат на регистрация по ДДС без да се взема предвид техния облагаем оборот.


За повече сведения, свържете се с нашите сътрудници!

Вашият коментар