Регистрация на фирма ET

Регистриране на ЕТ – едноличен търговец

Регистрацията на лице, което би искало да развива бизнес дела като ЕТ – едноличен търговец, при нас е възможна на достъпна цена, бързо и лесно. В цената, която предлагаме са включени таксите, хонорарите и разноските съпътстващи процедурата по регистрация.

ЕТ формата на регистрация продължава да бъде една от най-популярните за извършване на търговски дела. Регистрацията отнема малко време и малко средства, така че в много бърз срок можете да станете собственик на ЕТ.

Дейността на ЕТ започва след учреждението в Търговския регистър. Търговецът може да упражнява бизнес дела с голям пазарен обхват, ограничен до изрично забранените такива от Търговския закон. Обект на вписване в регистъра са всички налични данни, които засягат характеристиката на търговеца и неговата еднолична фирма – след регистрацията, те стават публични. Тази публичност се изисква с цел правна сигурност на заинтересованите лица от конкретните продукти и услуги, които търговецът предлага. Затова търговецът е длъжен да заяви всички данни, които се изискват преди вписването на търговския регистър. Едноличният търговец има разширени правомощия спрямо други физически лица, което му дава право да заема страна в търговски правоотношения, с това обаче се създава нов правен субект, който се различава от физическото лице.

Законът позволява регистрацията на ЕТ от мъж или жена, навършили 18 години, с дееспособност установена от законите на България; лицето не бива да е поставено под запрещение. Понякога регистрацията на ЕТ следва да бъде отказана, въпреки че човекът е изпълнил базисните условия, но има съмнителни обстоятелства свързани с несъстоятелност на съществуваща вече фирма, при кредитни проблеми, при осъждане за банкрут или при вече съществуваща ЕТ фирма.

Лицето трябва да е регистрирано като пребиваващо с точен адрес в България, за да може да бъде вписано в регистрите както подобава нормативната уредба. В този смисъл, всеки  българин или чужденец може да използва възможността за регистрация, но от значение е единствено точен адрес – удостоверение за пребиване в България.

Процедурата по осъществяване на регистрацията трябва да стана чрез заявление за вписване в Агенцията по вписванията, в 7 дневен срок от започването на търговската дейност.

 

ЧЗП

Колко струва регистрация на фирма ЕТ
Регистрация на ЕТ (едноличен търговец) от чужденец 
Регистрация на ЕТ необходими документи

Вашият коментар