Регистриране на ЕТ – едноличен търговец

Регистрацията на лице, което би искало да развива бизнес дела като ЕТ – едноличен търговец, при нас е възможна на достъпна цена, бързо и лесно. В цената, която предлагаме са включени таксите, хонорарите и разноските съпътстващи процедурата по регистрация.

ЕТ формата на регистрация продължава да бъде една от най-популярните за извършване на търговски дела. Регистрацията отнема малко време и малко средства, така че в много бърз срок можете да станете собственик на ЕТ.

Дейността на ЕТ започва след учреждението в Търговския регистър. Търговецът може да упражнява бизнес дела с голям пазарен обхват, ограничен до изрично забранените такива от Търговския закон. Обект на вписване в регистъра са всички налични данни, които засягат характеристиката на търговеца и неговата еднолична фирма – след регистрацията, те стават публични. Тази публичност се изисква с цел правна сигурност на заинтересованите лица от конкретните продукти и услуги, които търговецът предлага. Затова търговецът е длъжен да заяви всички данни, които се изискват преди вписването на търговския регистър. Едноличният търговец има разширени правомощия спрямо други физически лица, което му дава право да заема страна в търговски правоотношения, с това обаче се създава нов правен субект, който се различава от физическото лице.

Законът позволява регистрацията на ЕТ от мъж или жена, навършили 18 години, с дееспособност установена от законите на България; лицето не бива да е поставено под запрещение. Понякога регистрацията на ЕТ следва да бъде отказана, въпреки че човекът е изпълнил базисните условия, но има съмнителни обстоятелства свързани с несъстоятелност на съществуваща вече фирма, при кредитни проблеми, при осъждане за банкрут или при вече съществуваща ЕТ фирма.

Лицето трябва да е регистрирано като пребиваващо с точен адрес в България, за да може да бъде вписано в регистрите както подобава нормативната уредба. В този смисъл, всеки  българин или чужденец може да използва възможността за регистрация, но от значение е единствено точен адрес – удостоверение за пребиване в България.

Процедурата по осъществяване на регистрацията трябва да стана чрез заявление за вписване в Агенцията по вписванията, в 7 дневен срок от започването на търговската дейност.

 

ЧЗП

Колко струва регистрация на фирма ЕТ
Регистрация на ЕТ (едноличен търговец) от чужденец 
Регистрация на ЕТ необходими документи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *