Регистрация на събирателно дружество

Учредяване, промяна или закриване на събирателно дружество 
Събирателното дружество представлява организация от няколко физически лица, като самото сдружение се учредява само при специфични случаи. Този вид организация е прието да се изписва с абривиатурата СД и при нея се вписват имената на един или повече от физическите лица, които са я учредили. След това се упоменава конкретния предмет на дейност. Накрая се определят адрес и седалище, в които ще се управлява събирателното дружество. Необходимо е да се впишат дяловото участие и сумата на вноските на съдружниците, както и как ще се разпределя дохода от печалбата. Този вид организация има обаче един значителен минус. Физическите лица в него отговарят пред заемодаетлите освен с капитала на СД и със своята лична собственост. Ето защо преди да се възползвате е добре да се информирате подробно за особеностите на тази форма на сдружение.

Цени за регистриране на събирателно дружество
Вижте цените за регистрации на фирми и се възползвайте от нашите безплатени консултации.

За въпроси и съдействие не се колебайте да се свържете с нас!