Регистрация на клон на чуждестранен търговец

Регистриране на клон на чуждестранно юридическо лице

Чуждестранни фирми, компании, търговски дружества, които биха искали да упражняват търговски дела в България, могат да регистрират клон в страната ни.  Без значение, че са регистрирали седалище в друга страна, те могат да се възползват от възможността да се появяват на българския пазар чрез клон, след като изпълнят съответните разпоредби.

Входяща регистрация в Агенцията по вписванията за създаване на клон на чужда фирма не означава създаване на ново юридическо лице. Чуждестранната фирма продължава да съществува като страна по сделката със собствения си адрес в чужбина и отговаря за задълженията си със собственото си имущество.  В този смисъл при възникване на спор с клона на чуждестранната фирма, иск може да бъде предявен и спрямо учреденото седалище на клона.

За регистрация на клон, чуждестранната търговска фирма трябва да подготви голям набор от документи, за чието събиране, удостоверяване и надеждност, можем да помогнем с нашата квалификация. По време на изпълнение на дейността си, клонът в България съществува като самостоятелен търговец, със собствена счетоводна сметка и свой търговски баланс.

Регистрацията на клон на чужд търговец в Агенцията по вписвания не представлява възникване на ново юридическо лице. Страна по сделките е самият чуждестранният търговец чрез регистрирания в страната свой клон. Той отговаря за задълженията си в страната с цялото си имущество.

Съдебните дела срещу клон на чуждестранен търговец, могат да се водят и по седалището на клона. Клонът води самостоятелно счетоводство и съставя самостоятелен баланс.

 

ОЩЕ:

Регистрация на фирма на чужденец в България

 

Вашият коментар