Регистрация на клон на фирма

Регистрация на клон към фирма, дружество, предприятие

Благодарение на развитата за бизнес съвременна среда, бързата комуникационна среда и инфраструктура, търговците имат възможност да разширяват бизнеса в географски план. Това обаче трябва да бъде направено според законовите разпоредби и според най-подходящата форма за търговеца и неговия бизнес.

Най-популярните възможности са три на брой:

  • Клон на съществуващото предприятие или фирма;
  • Дъщерно дружество за продължение на дейността на фирмата;
  • Наемане и регистрация на търговски обект, без да се създава нова фирма или търговско дружество;

В следващите редове ще обясним специфика при регистрация на клон на фирма или търговско предприятие:

За да може клонът да работи според законовите изисквания, две са стъпките, които трябва да се направят:

  • Учредяване по надлежния ред: според същността на фирмата, клонът се учредява от ръководния състав на фирмата като се взема решение за създаването на такъв и като се избере управител на съответния клон при даденото населено място.
  • Регистрация в Търговския регистър – след становището за учредяването и при налични всички документални факти, клонът се вписва в регистъра.

За повече информация относно учредяване на клон, ние сме на Ваше разположение;

 

ОЩЕ:

Вашият коментар