Регистрация на заложна къща

Чисто документално една заложна къща  може да действа като едноличен търговец, като АД, като дружество с ограничена отговорност, но в каквато и форма да бъде регистрирана, трябва да бъдат спазени цял набор от правила. Правилното изготвяне на документацията, ще Ви позволи бързо да регистрирате фирма, която трябва изрично в името си да носи и словосъчетанието „Заложна къща“.

Най-добрият, бърз и ефикасен начин за регистрация е пакетна услуга, която да включва всички задължителни процедури, без които заложната къща не би могла да функционира легитимно. От съществено значение са регистрацията в ДАНС и регистрирането като администратор на лични данни, която ще Ви даде правото да работите с личните данни на клиентите си, без възможност за злоупотреба.

За всяка една от дейностите, които заложната къща ще изпълнява, трябва да бъде изрично разрешена от съответните органи, които дават правата за осъществяване на конкретната дейност. Например за осъществяване на сделки със скъпоценни метали се изисква разрешение от министерството на финансите, което е последвано от попадане в публичен регистър за осъществяване на тази дейност.

Заложната къща има строго определени граници, условия и изисквания, в които може да оперира: в помещението, в което заложната къща функционира е забранено  да се извършва друга търговска дейност; задължително е осигуряването на складово помещение за съхранение на предметите, които клиентите залагат. За тези и още други изисквания    може да Ви е нужна консултативна помощ – ние можем да Ви помогнем в този случай.

Цена: Регистрацията на самата фирма – заложна къща струва включва в цената  дължимите такси към държава, банкови такси и плащането към нотариус. Цената обхваща единствено регистрацията на заложната къща, а удостоверения, които следва да се получат за специфичните дейности се плащат към съответните отговорни институции.

ОЩЕ:

 

 

Вашият коментар