Регистрация на ЕООД или ООД

Регистрация на фирма тип ООД или ЕООД – цена

 

Тук в отделна таблица можете да се запознаете с промоционалните цени за регистрация на ООД или ЕООД фирма; също така пояснения с какво цената на услугата излиза по-евтино чрез нас.

Търговското законодателство в България е отворило вратите за регистриране на ЕООД и ООД. Като двете дружества имат сходни характеристики: основната разлика е, че еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се регистрира от едно лице, докато

ООД  представлява съдружие на две или повече лица с общ търговски интерес – те са отговорни за задълженията на дружеството с техния дял от капиталовата си вноска в самото дружество. В този смисъл, това е обединение на лица, които инвестират собствени средства, за да осъществяват търговска дейност.

 

И двата вида дружества имат своите предимства и недостатъци, затова  трябва да се търси информиран избор.

  • ООД ограничава финансовия риск, защото всеки е отговорен само със своя дял;
  • При положение, че съдружник напусне или бъде изключен от дружеството. То продължава да функционира или може да се пререгистрира като ЕООД. Обратното също е валидно, тоест при увеличаване на капитала може да се привлекат още съдружници.
  • Възможност за управление, решения, съветване и набор от информация, заради присъствието на повече хора в ръководството;
  • ООД означава съчетание от ограничен риск за капиталовото дружество и поемане на лична отговорност заради персоналното управление;
  • Не са необходими налични средства за регистрация, защото минималният изискуем капитал е от символичните 2 лева.

 

За учредяване на ООД или ЕООД трябва да сте физическо или юридическо лице и да отговаряте на всички законови изисквания за дееспособност. При регистрация с участие на юридическо лице, трябва да бъде избрано лице, което да го представлява с пълномощно

Дейността на ООД и ЕООД може да бъде всякаква с изключение на забранените от закона – ограниченията са в банковата и застрахователната дейност, и други такива, които изискват специални разрешения, за да могат да бъдат упражнявани.

Законът позволява на учредителите на ООД да упражняват търговска дейност и преди самото дружество да бъде включено в Търговския регистър. За всяка извършена търговска дейност обаче трябва изрично да се отбелязва, че дружеството се учредява в момента. Всеки от съдружниците, който участва в такива сделки, отговаря солидарно за дейността, които е извършил.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

169 Регистрация на ЕООДлв. /промоция – до края на месеца/. Цената включва държавна, банкова и нотариална такса.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

169 лв. /промоция – до края на месеца./Цената включва държавна, банкова и нотариална такса.

ВИЖ ОЩЕ:

Регистрация на  ЕООД необходими документи
Регистрация на ЕООД такси
Регистрация на ЕООД в НАП

Вашият коментар