Прехвърляне на търговско предприятие

Ние предлагаме всички услуги свързани с прехвърляне на прехвърляне на търговско предприятие, както както и консултации относно всички свързани въпроси, като продажба или прехвърляне на бизнес, продажба на търговско предприятие с недвижим имот, прехвърляне на част от търговско предприятие, продажба на фирма и т.н.

Какво е търговско предприятие?
Търговско предприятие е специфичен вид дружество, което се различава от фирмата, но значителен брой от хората смятат, че двете понятия са синоними. Всъщност търговското предприятие е форма на бизнес и може да бъде акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или друга форма на организация. Самото предприятие е съчетание от права, отговорности и взаимоотношения. То може да се прехвърли отделно от фирмата на търговеца.

Продажба на търговско предприятие
Добре е да се знае, че при прехвърляне на предприятие може и фирмата не се прехвърля. По този начин правоприемникът получава бизнесът като права, отговорности и фактически отношения. Това ще рече, че когато трябва да се прехвърлят предприятието заедно с фирмата, следва да се извърши продажба и на дружествените дялове. Най-важното нещо, което трябва да знаем за прехвърлянето на предприятие, фирмата не става собственост на купувача, а той получава само нашия бизнес, като права, задължения и взаимоотношения.

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
За да се прехвърли ЕТ, съществува само един законово уреден метод – посредством прехвърляне на предприятие. Това е така, защото фирмата на ЕТ може да бъде получена от друг собственик само, когато се сключи сделка за покупко-продажба и предприятието върви с нея заедно. Законът предвижда и само прехвърляне на предприятието на ЕТ.