Пререгистрация на фирма

Поради спецификата на Българските закони има периоди, които изискват фирмите и търговските дружества да се пререгистрират според нови правила, приети с последните изменения в закона. В този смисъл, при промяна на закона, дори да сте новосъздадена фирма, трябва в рамките на установения срок, да се пререгистрирате според новите правила. Обикновено една пререгистрация не е сложен процес, но поради възможната промяна в закона да има своите специфики.

Когато новият закон е влязъл в сила, вписванията, заличаванията, пререгистрациите, ще се извършват по строго определения ред и според новозададените правила. При положение, че една фирма е в производство по време на приемането на закона, процедурата става по старите наредби.

Пререгистрацията е валидна както за всички търговци в България, така и за всички клонове на чуждестранни фирми, които имат намерение да бъдат заличени или да пребивават в Търговския регистър. При пререгистрация е задължително вписването на всички промени във фирмата и на новите данни, които законът може да изисква за конкретната дейност.

Всички фирми и дружества, които функционират на територията на България следва да спазят срока определен от държавата и да направят необходимите стъпки по пререгистрация, иначе ще бъдат заличени. В този смисъл, пререгистрацията е акт с фундаментално значение, за всяко работещо търговско предприятие.

При положение, че искате да знаете повече и бихте искали да си спестите главоболия и проблеми с неща, които изискват малко отделено внимание, ние сме на Ваше разположение.

 

ОЩЕ:

– Срок за пререгистрация на фирма в търговския регистър
– Непререгистрирани фирми в търговския регистър
– Пререгистрация на фирма от еоод на оод / трансформация на еоод в оод
– Пререгистрация на фирма краен срок

Вашият коментар