Закриване на фирма

 Процедура по ликвидация на фирма, търговско дружество

Колко струва закриване на фирма?

Закриването на фирма е процедурно дело, което има строго определен ред на извършване на делата, но и специфики, според типа фирма или дружеството, което предстои да бъде закрито. Най-важната информация, която следва да се подаде в териториалната Агенция по вписванията е свързана с обстоятелствата довели до този финален етап от развитието на една фирма. Информацията се съдържа в изискуемите документи и нормативни актове, които се предават с необходимото заявление.

Прекратяването дейността на една фирма или търговско дружество е комплексен процес, който включва много заинтересовани лица и институции, едните които отговарят за управлението на самото дружество, а другите, които се грижат за изпълнението на законовите разпоредби в страната; също така кредитори, служители, клиенти и др.

Именно заради тази сложна процесуалност, закриването на едно дружество не може да се резюмира в кратък текст. Във всеки конкретен случай, има няколко етапа, които характеризират старта на съществените действия, които ще доведат до окончателното закривана на фирмата:

Първи етап: събиране на фактически данни и обстоятелства: събира се информацията за типа фирма (ЕТ, ЕООД или ООД); дейността, която фирмата е упражнявала; обхвата на бизнеса и размера на финансовите операции, активите и капитала на дружеството; седалище и адрес; отношенията с кредиторите, сключени изпълнени и неизпълнени договори и т.н. и т.н.;

Втори етап: Изучаване на събраната налична информация за фирмата;

Трети етап: Изготвя се правен анализ, който очертава стъпките, етапите и действията, които ще финализират процеса по закриване на фирмата.

Ние предлагаме плавно преминаване през всички стъпки, с квалифицирано изпълнение, спрямо всеки конкретен случаи. Предлагаме отстъпки за фирми, които нямат извършена търговска дейност; решения за фирми с дейност, но без задължения и имущество.

За фирми, които никога не са извършвали дейност можем да направим сериозна отстъпка от цената.

За фирми, които са извършвали дейност, но нямат никакви данъчни задължения или имущество, също можем да предложим добри варианти.

 

ОЩЕ:

 

 

 

Вашият коментар