Вписване за промяна на управител

Процедура по смяна на управител

Не е рядка практика, дадена фирма да смени своя управител, процедурата изисква документална намеса съобразена с Търговския закон на Република България. Самата промяна трябва да бъде зарегистрирана чрез вписване в Търговския регистър, като всяка промяна настъпила в управлението на съответната фирма при вече записани обстоятелства също трябва да бъде регистрирана документално.

Търговското право познава няколко типични ситуации при които настъпва промяна на управителното тяло; при случаи на избор за няколко управители или при промяна от няколко управители към едно лице. Промяната може да настъпи при промяна в начина на управление на самото дружество, което може да прерасне, да се трансформира в ЕООД, да направи свои дъщерни дружества и т.н.

Смяната на настоящия управител с нов става чрез писмено оформяне на нов договор, в който ясно се посочва, че управлението на фирмата или дружеството преминава в ръцете на избраното лице. Правата му се делегират или от едноличен собственик или от общото събрание на даденото сдружение.

Цената която предлагаме за вписване на промяна на управител включва таксата към държавата и банковата такса, и хонорари. Има случаи на фирми с последни промени преди 1-ви  януари 2017,  при които може да се наложат извънредна нотариална заверка, която струва допълнителна сума.

Когато има променено обстоятелство, подкрепено с договор, вписването в Агенцията по вписванията трябва да стане в рамките на една седмица след настъпилото обстоятелство – освен ако няма други разпоредби в закона за конкретната ситуация.

 

 ОЩЕ:

  • Освобождаване и смяна (промяна) на управител на ООД / ЕООД
  • Протокол от общо събрание за смяна на управител
  • Смяна на управител на ЕООД документи
  • Решение за освобождаване на управител образец
  • Молба за освобождаване от длъжност управител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар