Вписване за промяна на седалище на фирма или дружество

Промяна адрес на фирма

Поради динамиката на съвременната бизнес среда, много фирми и дружества, следа като са направили своят регистрация като ООД,ЕООД,ЕТ, може да се наложи да променят настоящо седалище или адрес на управление. Законът на Република България свързан с търговския регистър задължава всяка фирма или дружество да регистрират обстоятелството свързано с промяна на седалището и адреса си на управление.

Вписването на обстоятелството е документална процедура, която отива в Търговския регистър с цел да стане публична информация. Видимостта за останалите субекти на пазара, е гаранция за правна сигурност както на търговците, така и на трети лица, които имат отношение към търговския оборот.

Вписването в Търговския регистър на обстоятелство – промяна на адрес и седалище на фирма е изцяло процедура от типа регистърно производство. В този смисъл, след появата в регистъра на всяко обстоятелство свързано с управлението и съществуването на дадена фирма или дружество, информацията се ползва свободно и безплатно. Потребителите разполагат със свободен достъп към база данни със заявления, електронен формат на приложените документални свидетелства. Базата данни е огромна и предлага на публичен достъп всички разрешение от закона детайли засягащи вписвания, обявявания, заличавания, пререгистрации и други.

Когато има променено обстоятелство, свързано с промяна на седалище и адрес, регистрацията в Агенцията по вписванията трябва да стане в рамките на една седмица след настъпилото обстоятелство – освен ако няма други разпоредби в закона за конкретната ситуация.

ОЩЕ:

Вашият коментар